Vi är Winassist

  • Ulf Schill
    Ulf Schill
    VD
    • Mobil 070-541 06 07
    • E-post
  • Jan Wedin
    Jan Wedin
    Försäljning/Utbildning
    • Mobil 070-541 02 06
    • E-post
  • Stefan Jonsson
    Stefan Jonsson
    IT-ansvarig
    • Mobil 070-541 14 06
    • E-post
  • Frida Schill
    Frida Schill
    Ekonomi/Utveckling
    • E-post
  • Mats Olsson
    Mats Olsson
    Försäljning/Utbildning
    • Mobil 070-279 67 86
    • E-post
  • Sara Schill
    Sara Schill
    Controller/Utveckling
    • Mobil 0707-30 38 84
    • E-post
  • Bengt Kumlin
    Bengt Kumlin
    Försäljning/Ekonomi
    /Utbildning/Support
    • Mobil 070-646 78 22
    • E-post
  • Ingemar Hill
    Ingemar Hill
    Systemutvecklare
    Winassist Verkstad
    • E-post
  • Ulf Krook
    Ulf Krook
    Systemutvecklare
    Ekonomi/Support
    • Mobil 070-872 31 28
    • E-post
  • Michael Häggblad
    Michael Häggblad
    Systemutvecklare
    • E-post
  • Mattias Tollet
    Mattias Tollet
    Systemutvecklare
    • E-post
  • Fredrik Lundvall
    Fredrik Lundvall
    Systemutvecklare
    • E-post
  • Andreas Bäckström
    Andreas Bäckström
    Marin/Support
    • E-post
  • Thomas Fagerlind
    Thomas Fagerlind
    Support
    • E-post
  • Hilde Nordhagen
    Hilde Nordhagen
    Support
    • E-post
  • Pia Jerslund
    Pia Jerslund
    Support Danmark/Ekonomi
    • E-post
  • Linus Wedin
    Linus Wedin
    Support/Prislistor
    • E-post
  • Magnus Holmebrant
    Magnus Holmebrant
    Support
    • E-post